Rēbuss

 Atrodi labirintā 16 attēlus un atrisini rēbusu!

Kā risināt rēbusu?

  • Atrodi attēlu, izdomā, kas tajā attēlots un uzraksti šo vārdu. Katrs fotogrāfijā attēlotais objekts jāraksta nominatīvā (Kas?).
  •  Ja objekts attēlots apgrieztā veidā, tad vārds jālasa no labās puses uz kreiso.
  • Komati norāda, cik burti jānosvītro. Ja komats ir pirms attēla, tad jānosvītro burts vārda sākumā. Ja komats ir aiz attēla, tad jānosvītro burts vārda beigās. Ja uzzīmēts viens komats, tad jānosvītro viens burts, bet, ja uzzīmēti divi komati, tad jānosvītro 2 burti.
  • Ja virs attēla ir cipari, piemēram, 3,1,5, tad no vārda jāņem tikai pirmais, trešais un piektais burts, turklāt tie jālasa tādā secībā, kā norādīts. Šajā gadījumā no vārda jāņem tikai trīs burti šādā secībā: trešais, pirmais, piektais.
  • Ja virs attēla ir pārsvītrots burts, tad šis burts jāsvītro visās vietās vārdā. Ja pārsvītrots cipars, tad konkrētais burts ar šo kārtas skaitli jānosvītro.
  • Ja virs vai blakus pārsvītrotajam burtam vai ciparam ir uzrakstīts cits burts, tad tas jālieto nosvītrotā burta vietā.
  • Simbols = nozīmē, ka jānomaina burts, piemēram, N=T nozīmē, ka visi N burti vārdā jānomaina pret T, bet 2=G nozīmē, ka vārda otrais burts jānomaina pret burtu G.
  • Kvadrātsaknes simbols norāda, ka uz tās uzrakstītie burti jāievieto vārdā attiecīgajā vietā. Ja simbols atrodas pirms attēla, tad burti jāpievieno pirms vārda. Ja zīme atrodas starp diviem cipariem, tad burti jāievieto starp vārda burtiem ar šiem kārta skaitļiem.