Informācija apmeklētājiem

Ieteikumi:

  • Labirintam vispiemērotākie ir ērti, slēgti apavi. Rudenī ūdens necaurlaidīgi apavi.
  • Cepure, īpaši bērniem, noderēs, lai pasargātos no saules dūriena.
  • Ieteicams izmantot līdzekļus ērču atbaidīšanai.
  • Bērniem iesakām vilkt apģērbu, ko nav žēl nosmērēt, kā arī paņemt līdzi lietusmēteli vai rezerves apģērbu un apavus (pēc rotaļāšanās ar ūdens sienu tie noderēs).
Pie mums nav iespējams iegādāties dzērienus un pārtiku, tāpēc iesakām paņemt līdzi, īpaši, ja ierodaties ar bērniem.

Noteikumi:

  • Dzīvniekus labirintā ievest un ienest aizliegts!
  • Labirintā un tam apkārt esošajā teritorijā smēķēt aizliegts!
  • Labirintā netiek ielaisti cilvēki, kas atrodas alkohola vai narkotiku reibumā!
  • Labirintā un tam apkārt esošajā teritorijā aizliegts lietot alkoholu!
  • Aizliegts līst zem vai rāpties pāri labirinta sienām!
  • Pirmsskolas vecuma bērni drīkst atrasties Mežvidu labirinta teritorijā tikai kopā ar pavadošo personu, kas vecāka par 12 gadiem.

Apmeklētāji ir atbildīgi par kaitējumiem savai veselībai un dzīvībai, kas radušies nepareizas vai neapdomīgas labirinta, rotaļlaukuma un inventāra izmantošanas dēļ. Vecāki vai pavadošās personas ir atbildīgas par nepilngadīgiem bērniem un viņu rīcību.

Ja jums rodas jautājumi par Mežvidu labirinta apmeklējumu, zvaniet uz t. +371 20150506